3 lutego o godz. 10:00 Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym programu Horyzontu Europa – tematyki Klastra 5: Klimat, Energia, Mobilność. Z kolei w dniu 4 lutego, odbędzie się sesja brokerska, której celem jest umożliwienie nawiązania współpracy i przedłożenia projektów w odpowiedzi na zaproszenia do składania wniosków Klastra 5. Oba wydarzenia przeprowadzone zostaną w formacie on-line.

Podczas INFO DAY 3 lutego, przedstawione zostaną 74 otwarte tematy w ramach klastra 5 programu Horyzont Europa, w tym dotyczące m.in. baterii, energii odnawialnej, zeroemisyjnego transportu drogowego, lotnictwa i wielu innych, ale także porady dotyczące sporządzania dobrych wniosków i dzielenie się kluczowymi wnioskami wyciągniętymi z pierwszych ocen programu „Horyzont Europa”.

Program Info Day uwzględnia wspólną sesję wprowadzającą i trzy równoległe sesje poświęcone poszczególnym kierunkom (destinations). Udział w wydarzeniu nie wymaga rejestracji.

PROGRAM:
10:00 – 10:25 Powitanie i wprowadzenie
10:25 – 11:20 Najlepsze praktyki wdrożeniowe
11:20 – 12:35
Destination 3: Konkurencyjny i zrównoważony europejski łańcuch wartości w zakresie baterii; Społeczności i miasta
Destination 3: Systemy energetyczne, sieci i magazynowanie
Destination 5: Bezemisyjny transport drogowy; Lotnictwo
14:00 – 15:15
Destination 3: Wychwytywanie, wykorzystywanie i składowanie dwutlenku węgla; Systemy energetyczne, sieci i składowanie.
Destination 3: Światowe przywództwo w dziedzinie energii odnawialnej.
Destination 5: Wpływ transportu na środowisko i zdrowie człowieka; Transport wodny

15:30 – 16:45
Destination 4 : Wysoce energooszczędne i neutralne dla klimatu zasoby budowlane UE.
Destination 3: Światowe przywództwo w dziedzinie energii odnawialnej.
Destination 6: Multimodalne i zrównoważone systemy transportu pasażerów i towarów.

SESJA BROKERSKA
Z kolei 4 lutego, dzień po sesji informacyjnej Komisji Europejskiej, sieć Krajowych Punktów Kontaktowych programu Horyzont Europa organizuje wydarzenie brokerskie, którego celem jest umożliwienie interesariuszom nawiązania współpracy projektowej, znalezienia partnerów do przedłożenia wspólnych europejskich projektów w odpowiedzi na zaproszenia do składania wniosków Klastra 5.

Wydarzenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych tematyką programu Horyzont Europa – Klaster 5:
– Uniwersytetów
– Ośrodków badawczych
– Prywatnych firm (w tym MŚP i dużych przedsiębiorstw)
– Gmin
– Stowarzyszeń
– Władzy publicznych/organizacji rządowych
– Organizacji pozarządowych
– Klastrów, hubów
– innych podmiotów zaangażowanych w badania i rozwój.
Osoby zainteresowane udziałem w sesji brokerskiej są proszone o dokonanie wcześniejszej rejestracji.

Więcej:
informacje o INFO DAY
SESJA BROKERSKA – rejestracja
Horyzont Europa, Klaster 5: – informacje na stronie Komisji Europejskiej (EN)
Program prac 2021-2022 (EN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events
Grafika: ec.europa.eu

MŁ/PSZ