22 lutego odbędzie się wirtualny dzień informacyjny Europejskiej Rady ds. Innowacji – EIC. Uczestnicy  spotkań on-line  dowiedzą się czym jest EIC, jakiego rodzaju finansowanie oferuje oraz jakie nowe elementy wprowadzono do EIC w nowym okresie programowania 2021-2027 – oraz w nowym programie prac EIC.

European Innovation Council – EIC – czyli Europejska Rada ds. Innowacji jest elementem programu badań i innowacji na lata 2021-2027 „Horyzont Europa”. Zadaniem EIC jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up i MŚp, w szczególności innowacji przełomowych, których wysokie ryzyko technologiczne i rynkowe utrudnia przedsiębiorcom zdobycie finansowania.

Wsparcie innowacji w UE przez EIC odbywa się poprzez trzy rodzaje instrumentów:

  • EIC Pathfinder – na rzecz zaawansowanych badań nad przełomowymi lub zmieniającymi reguły gry technologiami czyli dla wczesnych etapów prac B+R;
  • EIC Transition – dla dalszego rozwijania technologii w oparciu o wyniki badań wcześniej realizowanego projektu (Pathfinder lub ERC Proof of Concept);
  • EIC Accelerator – skierowany jest do indywidualnych przedsiębiorstw w celu zwiększania skali oraz wprowadzania na rynek przełomowych innowacji o wysokim ryzyku i dużym odziaływaniu.

 

Dzień informacyjny EIC odbędzie się 22 lutego 2022 r. w formacie on-line w godz. 9:30-16:30.

Udział nie wymaga wcześniejszej rejestracji – wydarzenie będzie transmitowane na żywo w serwisie YouTube  – https://www.youtube.com/channel/UC1lhGQ0C_OOlaS1rbxlXM5Q

Pytania będzie można zadawać za pomocą bezpłatnej aplikacji sli.do.

Językiem wydarzenia jest angielski.

 

Więcej:

Strona wydarzenia wraz z programem:

European Innovation Council – https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-online-info-day-22-february-2022_en

 

Krajowy Punkt Kontaktowy o EIC – https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/innowacyjna-europa/eic

Źródło: https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-online-info-day-22-february-2022_en