Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała program „Dotacje na Kapitał Obrotowy”, który jest odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorców w związku z ich trudną sytuacją ekonomiczną w okresie pandemii.

Średnie firmy będą mogły przeznaczyć pozyskane środki na bieżącą działalność, m.in. na opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Środki z tego programu pochodzą z Funduszy Europejskich: m.in. 2 miliardy złotych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dla kogo i jaki jest cel finansowania:
– pomoc kierowana jest do średnich przedsiębiorców, czyli podmiotów którzy ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
– celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Terminy składania wniosków:
od 15 czerwca 2020 do 31 lipca 2020

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Szczegóły programu tutaj»

Źródło: PARP

PSZ/MR