Robogrant to pilotażowy program dla branży meblarskiej, którego celem jest rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych poprzez realizację projektów robotycznych. Zyskaj nawet 850 tys. złotych dotacji na zakup i instalację w Twoim przedsiębiorstwie robota przemysłowego oraz maszyn i urządzeń komplementarnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • Zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami.
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Robogrant jest przeznaczony dla małych i średnich firm, które produkują meble i mają siedzibę na terytorium Polski. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych może wynieść do 1 miliona złotych, a poziom wsparcia nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski w pilotażu mogą być składane od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00). Pula środków w konkursie to 29 000 000 zł.

Warto przypomnieć, że działaniem skierowanym na wsparcie robotyzacji w Polsce jest także – funkcjonująca od 1 stycznia 2022 r. – ulga na robotyzację. Pozwala ona na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu, poniesionych w danym roku podatkowym na robotyzację. W ramach ulgi można odliczyć koszty związane z zakupem fabrycznie nowych maszyn, oprogramowania, szkoleń czy też opłat leasingowych.

 

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

PSZ