7 września br. rusza nabór wniosków na dotację w ramach konkursu REACT-EU. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 000 zł, a pozyskane dofinansowanie można przeznaczyć na cele inwestycyjne firm MŚP.

Dla kogo jest REACT-EU?
Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które:

  • co najmniej od 1 stycznia 2019 r. posiadają siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego;
  • odnotowały spadek przychodów ogółem na poziomie min. 15% przypadających za rok 2021 w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019;
  • nie przekroczyły przysługującego limitu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (200 000 EUR).

Na co można przeznaczyć dotację?
Dofinansowanie przeznaczone jest na cele inwestycyjne MŚP w postaci zakupu środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym przedsiębiorcy trwale odbudują swoją pozycję rynkową oraz zwiększą odporność gospodarczą na przyszłe kryzysy poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności. W celu umożliwienia rozwoju potencjału MŚP planuje się m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Jaka jest wysokość dofinansowania?
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 300 000,00 zł.
Minimalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.
Maksymalny poziom dofinansowania pomocy udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 7 września 2022 r. o godzinie 8.00 i potrwa do 28 września 2022 r. do godziny 16.00.
Wnioski przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie, a kolejność złożenia nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu listy projektów wybranych do udzielenia wsparcia.

Szczegóły konkursu na stronie: www.cop.lodzkie.pl

 

Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

PSZ