Czy Łódzkie to dobre miejsce na rozwijanie działalności gospodarczej? Śmiało można powiedzieć, że najlepsze – szczególnie jeśli chodzi o wschodzących, innowacyjnych przedsiębiorców. Oprócz dobrze znanej już przestrzeni coworkingowej SkyHUB, na szczególną uwagę zasługuje projekt “Łódzkie dla Biznesu”. Jak sama nazwa wskazuje, jest to inicjatywa mająca na celu wsparcie lokalnych firm. Co ważne, projekt obejmuje swoim działaniem także zagadnienia związane z eksportem.

Jednym z filarów przedsięwzięcia jest ekspercka pomoc merytoryczna i doradcza. Mowa tu zarówno o najwyższej jakości szkoleniach i warsztatach dla przedsiębiorców, ale także konsultacjach dotyczących kwestii pozyskania środków na rozwój. Znaczną część działalności projektu stanowi aktywne uczestnictwo w procesie eksportowym. Niezależnie od branży i wybranego rynku, doradcy wyszukują partnerów biznesowych oraz sprawują pieczę nad całym procesem. Dzięki temu osoby rozpoczynające dopiero zagraniczną ekspansję, są pod bezpośrednią opieką doradców. “Łódzkie dla Biznesu” to także aktywne uczestnictwo w targach międzynarodowych, mające na celu promowanie lokalnych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Warto tu podkreślić bezpośrednie zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Ponieważ działalność projektu cieszy się sporym zainteresowaniem, on sam również stale się rozwija. Świadczy o tym fakt, że niedawno otwarte zostały kolejne biura regionalne, w których zainteresowane osoby mogą uzyskać odpowiednie wsparcie. Wraz z nowymi placówkami powiększyły się także zasoby ludzkie. Mówiąc prościej – do zespołu dołączyli nowi doradcy, gotowi pomagać właścicielom firm swoją ekspercką wiedzą. Równie optymistycznie zapowiada się nadchodzący 2022 rok. Przewidziane zostały kolejne działania i szkolenia, które jak wierzymy, pozwolą zwiększyć grono przedsiębiorców korzystających z programu.