Doradcy ds. biogospodarki

W ramach projektu Lodzkie4business współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przewidziano doradców ds. biogospodarki. Działanie polegające na uruchomieniu 2 doradców zajmujących się m.in.: optymalizacją schematów działalności przedsiębiorstwa pod kątem biogospodarki (analiza i doradztwo w zakresie pełnego łańcucha wartości), zamknięciem obiegu produkcji, poszukiwaniem nowych technologii prośrodowiskowych, także wyszukiwaniem na arenie międzynarodowej partnerów biznesowych celem realizacji projektów (w tym również w ramach programów dedykowanych biogospodarce przez Komisję Europejską).

 

Doradca ds. biogospodarki – KONTAKT

Andrzej Siemaszko

andrzej.siemaszko@lodzkie.pl