Wybierz Strona

SPRAWDŹ DOSTĘPNE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWAŃ

DOFINANSOWANIA I POŻYCZKI
 • Udzielamy informacji na temat wsparcia z Funduszy Europejskich

 • Pomagamy w uzyskania dofinansowań na rozwój firmy, a także kursy i szkolenia

 • Przygotowujemy wnioski aplikacyjne o fundusze unijne
 • Opracowujemy dokumenty dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Rozliczamy projekty unijne
 • Oferujemy fundusze pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania na rozwój firmy, szkolenia i kursy
 • Pomagamy w poszukiwaniu kandydatów do pracy
 • Informujemy o dostępnych formach wsparcia przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • Wspieramy tworzenia miejsc pracy
 • Realizujemy działania na rzecz promocji zatrudnienia
  i rozwoju rynku pracy w regionie
 • Stworzyliśmy stronę dedykowaną przedsiębiorcom –  Centrum pomocy dla przedsiębiorców/pracodawców
 • Przyznajemy przedsiębiorcom dotacje unijne na rozwój gospodarczy w regionie łódzkim
 • Informujemy o konkursach skierowane do małych
  i średnich przedsiębiorstw
 • Wspieramy działalność badawczo-rozwojową
  w województwie łódzkim
 • Udzielamy informacji na temat wsparcia z Funduszy Europejskich,

 • Pomagamy w uzyskania dofinansowań na rozwój firmy, a także kursy i szkolenia.

 • Przygotowujemy wnioski aplikacyjne o fundusze na rozwój działalności przedsiębiorstw,
 • Opracowujemy dokumenty strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • Wspieramy firmy w zakresie eksportu i importu,
 • Organizujemy misje gospodarcze,
 • Oferujemy fundusze pożyczkowe dla mikro, małych
  i średnich przedsiębiorstw.
 • Pomagamy w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • Informujemy o dostępnych formach wsparcia przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • Wspieramy tworzenia miejsc pracy,
 • Realizujemy działania na rzecz promocji zatrudnienia
  i rozwoju rynku pracy
  w regionie.
 • Przyznajemy przedsiębiorcom dotacje unijne na rozwój gospodarczy w regionie łódzkim,
 • Informujemy o konkursach skierowane do małych
  i średnich przedsiębiorstw,
 • Wspieramy działalność badawczo-rozwojową
  w województwie łódzkim.