Wybierz stronę

SPRAWDŹ DOSTĘPNE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWAŃ

DOFINANSOWANIA I POŻYCZKI
 • Udzielamy informacji na temat wsparcia z Funduszy Europejskich
 • Pomagamy w uzyskania dofinansowań na rozwój firmy, a także kursy i szkolenia
 • Oferujemy m.in. informacje i doradztwo w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Oferujemy szkolenia specjalistyczne i ogólne.
 • W ramach Funduszu udzielamy pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej (m.in. w ramach środków własnych i Inicjatywy JEREMIE2)
 • Inkubator oferuje usługi w zakresie wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Przygotowujemy wnioski aplikacyjne o fundusze unijne
 • Opracowujemy dokumenty dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Rozliczamy projekty unijne
 • Oferujemy fundusze pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania na rozwój firmy, szkolenia i kursy
 • Likwidujemy bariery w dostępie do kapitału poprzez oferowanie pożyczek i innych instrumentów finansowych MŚP.
 • Uzupełniamy oferty finansowania długoterminowego rozwoju MŚP
 • Umożliwiamy realizację przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców z województwa łódzkiego
 • Tworzymy Instrumenty Finansowe przyczyniających się do wzrostu procesu inwestycyjnego MŚP
 • Zwiększamy liczbę nowych miejsc pracy na terenie województwa łódzkiego
 • Przeciwdziałamy negatywnym skutkom gospodarczym związanym z epidemią COVID-19, które mają wpływ na kondycję i rozwój MŚP w województwie łódzkim
 • Pomagamy w poszukiwaniu kandydatów do pracy
 • Informujemy o dostępnych formach wsparcia przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • Wspieramy tworzenia miejsc pracy
 • Realizujemy działania na rzecz promocji zatrudnienia
  i rozwoju rynku pracy w regionie
 • Stworzyliśmy stronę dedykowaną przedsiębiorcom –  Centrum pomocy dla przedsiębiorców/pracodawców
 • Przyznajemy przedsiębiorcom dotacje unijne na rozwój gospodarczy w regionie łódzkim
 • Informujemy o konkursach skierowane do małych
  i średnich przedsiębiorstw
 • Wspieramy działalność badawczo-rozwojową
  w województwie łódzkim
 • Udzielamy informacji na temat wsparcia z Funduszy Europejskich,

 • Pomagamy w uzyskania dofinansowań na rozwój firmy, a także kursy i szkolenia.

 • Oferujemy m.in. informacje i doradztwo w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Oferujemy szkolenia specjalistyczne i ogólne.
 • W ramach Funduszu udzielamy pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej (m.in. w ramach środków własnych i Inicjatywy JEREMIE2)
 • Inkubator oferuje usługi w zakresie wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Przygotowujemy wnioski aplikacyjne o fundusze na rozwój działalności przedsiębiorstw,
 • Opracowujemy dokumenty strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • Wspieramy firmy w zakresie eksportu i importu,
 • Organizujemy misje gospodarcze,
 • Oferujemy fundusze pożyczkowe dla mikro, małych
  i średnich przedsiębiorstw.
 • Likwidujemy bariery w dostępie do kapitału poprzez oferowanie pożyczek i innych instrumentów finansowych MŚP.
 • Uzupełniamy oferty finansowania długoterminowego rozwoju MŚP
 • Umożliwiamy realizację przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców z województwa łódzkiego
 • Tworzymy Instrumenty Finansowe przyczyniających się do wzrostu procesu inwestycyjnego MŚP
 • Zwiększamy liczbę nowych miejsc pracy na terenie województwa łódzkiego
 • Przeciwdziałamy negatywnym skutkom gospodarczym związanym z epidemią COVID-19, które mają wpływ na kondycję i rozwój MŚP w województwie łódzkim
 • Pomagamy w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • Informujemy o dostępnych formach wsparcia przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • Wspieramy tworzenia miejsc pracy,
 • Realizujemy działania na rzecz promocji zatrudnienia
  i rozwoju rynku pracy
  w regionie.
 • Przyznajemy przedsiębiorcom dotacje unijne na rozwój gospodarczy w regionie łódzkim,
 • Informujemy o konkursach skierowane do małych
  i średnich przedsiębiorstw,
 • Wspieramy działalność badawczo-rozwojową
  w województwie łódzkim.
facebook
twitter
linkedin
tiktok
youtube
instagram