Blisko 1110 lekarzy, pielęgniarek ratowników medycznych i pracowników zaangażowanych w opiekę nad osobami z podejrzeniem lub zakażonych koronawirusem otrzyma dodatkowe pieniądze za pracę.

24 666 000 zł zostanie przekazanych personelowi placówek medycznych, który walczy w Łódzkiem z pandemią koronawirusa.

Pieniądze w formie dodatków trafią do: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi oraz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

O pieniądze na dodatki do pensji wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Pracy zgierski szpital, natomiast pogotowie i placówka im. Biegańskiego są jego partnerami w programie. Projekt finansowany jest z funduszy europejskich.

– Oznacza to, że dodatki trafią do personelu bezpośrednio zaangażowanego w walkę z Covid-19 – tłumaczy Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. – Mówimy w tym wypadku o lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach medycznych i wszystkich tych, którzy bezpośrednio są zaangażowani w opiekę nad zakażonymi pacjentami. Inne szpitale mogą przystąpić do programu, o ile leczyły pacjenta z COVID-19 powyżej 14 dni.
Kwota, jaka trafi do szpitali i pogotowia, jest uzależniona m.in. od liczby łóżek w placówkach przygotowanych do przyjęcia pacjentów chorych na COVID-19 oraz liczby dni spędzonych przez chorych na koronawirusa w oddziałach szpitalnych. W przypadku pogotowia pieniądze są uzależnione od zrealizowanych przewozów pacjentów zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Instytucją organizującą konkurs był Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. – Pieniądze pochodzą z różnych osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – wyjaśnia Kamil Jeziorski, dyrektor WUP. – Na ich wygospodarowanie pozwoliła interpretacji ministerstwa rozwoju, która umożliwia wsparcie jednostek leczniczych między innymi w ten sposób – wypłatami dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, którzy angażują się w walkę z chorobą COVID-19.

Wicemarszałek Piotr Adamczyk przekazał symboliczny czek dyrektorom szpitali zaangażowanych w projekt: Agnieszce Jóźwik z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Krzysztofowi Zarychcie z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz Krzysztofowi Janeckiemu z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Źródło: www.lodzkie.pl, (fot. Adam Staśkiewicz)

MR