Przed nami 8. spotkanie z cyklu #Czwartek na Czacie #Czat z Ekspertem. Już 28 maja na pytania przedsiębiorców odpowiadać będzie Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Temat czatu: „Zwolnienie inwestorów z podatku dochodowego, bony dla MŚP i wsparcie start-upów”

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna działa w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji – która pozwala inwestować na dowolnej nieruchomości i ubiegać się o zwolnienie w podatku dochodowym. Zmiana przepisów z 2018 roku otworzyła jeszcze bardziej specjalne strefy ekonomiczne na firmy z sektora MŚP. To właśnie małe i średnie firmy mogą liczyć na większe zwolnienie z podatku niż duże firmy, nawet do 55% wartości inwestycji. Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności. ŁSSE wpiera także projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa, dofinansowuje szkolenia, warsztaty, studia dla pracowników, a także wspiera startupy

Podczas czatu możecie porozmawiać m.in. o:

✅ zwolnieniu z podatku dochodowego dla firm inwestujących w ŁSSE,
✅ Strefie Wsparcia – narzędziach i programach pomocowych dla firm,
✅ programie Startup Spark – wsparcie finansowe dla startupów na tworzenie innowacji.
✅ Strefie RozwoYou – 80% dofinansowania do szkoleń, warsztatów, studiów itp. — zajęć pozwalających rozwijać się pracownikom firm z sektora MŚP.

KIEDY: czwartek, 28 maja, ⏰ w godz. 11:00-13:00
GDZIE: www.biznes.lodzkie.pl (Messenger w prawym dolnym rogu naszej strony)

WAŻNE! Już od dziś istnieje możliwość zadawania pytań również mailowo: czat@sse.lodz.pl

Zapraszamy.