Poniżej prezentujemy pytania, które najczęściej pojawiały się podczas czatu z ekspertami ZUS „Tarcza Antykryzysowa – jakie wsparcie można otrzymać w ZUS”.

Na pytania przedsiębiorców odpowiadali eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi:

  • Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek
  • Naczelnik Wydziału Rozliczeń Kont Płatników Składek
  • Naczelnik Wydziału Realizacji Dochodów
  • Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji
  • Naczelnik Wydziału Zasiłków

Czy wspólnicy spółki cywilnej zatrudniający do 10 pracowników nie mogą liczyć na umorzenie składek ZUS jeśli przekroczą próg przychodu 15 tys. zł na osobę ?
Czy będąc na zwolnieniu lekarskim wspólnik, który nie opłacił składki będzie miał wypłacone świadczenie?

Odpowiedź ZUS I Odział w Łodzi:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnik spółki cywilnej traktowany jest jak osoba opłacająca składki „sama za siebie” i może starać się o zwolnienie z opłacania składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. W związku z tym, bierzemy pod uwagę m.in. osiągnięty przychód w pierwszym miesiącu ulgi, który obecnie nie może być wyższy niż 15 681 zł. Taka osoba musi też spełnić pozostałe warunki ustawowe.

Jeśli wspólnik spółki nie spełnia warunków do zwolnienia z opłaty składek, składka będzie uznana jako nieopłacona, a zatem nie będzie miał prawa do świadczenia. Przebieg ubezpieczenia chorobowego jest zawsze rozpatrywany indywidualnie i wymaga dokładnej analizy konta ubezpieczonego.

Czy jeśli opłaciłem składki za marzec 2020, czy będę mógł złożyć wniosek o zwolnienie z ich opłaty oraz zwrot opłaconej składki?

Odpowiedź ZUS I Odział w Łodzi:
Niestety nie, przepisy przewidują zwolnienie z nieopłaconych składek.

Do 8 kwietnia 2020 wykorzystałem 28 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Czy w związku z tym, że przedszkole jest nadal zamknięte, czy mogę dalej korzystać z tego zasiłku?

Odpowiedź ZUS I Odział w Łodzi:
Tak, można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który aktualnie przysługuje do 26 kwietnia 2020.

Czy mogę teraz (w kwietniu 2020) złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec 2020, a do 30 czerwca kolejny wniosek, wykazując kwiecień i maj?

Odpowiedź ZUS I Odział w Łodzi:
Tak, można teraz złożyć wniosek za marzec, a najpóźniej do 30 czerwca 2020 za miesiące kwiecień i maj.

Jestem prezesem spółki zoo, w której zatrudniam pracownika na umowę zlecenie. W miesiącu marcu 2020 znacznie spadły nam przychody, dlatego za kwiecień 2020 wypłaciliśmy niższe wynagrodzenie naszemu pracownikowi.  Czy mogę złożyć wniosek o pomoc dla tego pracownika w wysokości 2000 zł, które się należą osobom zatrudnionym na umowie cywilnoprawnej? W jaki sposób złożyć taki wniosek?

Odpowiedź ZUS I Odział w Łodzi:
Można wystąpić w imieniu zleceniobiorcy do ZUS z wnioskiem RSP-C (świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne) pod warunkiem, że umowa była zawarta przed 1 lutym 2020 r., przestój był związany z COVID-19, zleceniobiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. nie jest pracownikiem) i mieszka na terytorium RP.
Kwota świadczenia może wynosić 2.080 zł jeśli w umowie zlecenia wynagrodzenie wynosi minimum 1.300 zł i nie jest wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Do wniosku należy załączyć skan/kserokopię umowy zlecenia.

Wniosek można złożyć elektronicznie lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną lub złożyć go do specjalnej skrzynki w ZUS.

Jak wygląda sprawa z dofinansowaniem wynagrodzeń i składek ZUS dla pracowników w spółce z o.o (firma produkcyjna) z liczbą zatrudnionych do 50 osób w przypadku spadku obrotu?

Odpowiedź ZUS I Odział w Łodzi:
Jeśli chodzi o firmy zatrudniające do 50 osób aktualnie nie ma obowiązujących przepisów w tym zakresie. Tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 jest dopiero procedowana w Parlamencie.
W kwestii dofinansowań wynagrodzeń odsyłamy do WUP.
Aktualnie w ZUS duże firmy zgłaszające do ubezpieczeń powyżej 10 osób mogą starać się o odroczenie lub rozłożenie na raty składek za okres od stycznia 2020 bez opłaty prolongacyjnej.

Czy wspólnicy spółki jawnej mogą skorzystać ze zwolnienia składek ZUS?
Przychód roczny spółki wynosi ok. 30 tys. zł. Jak rozumiem, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ten przychód na każdego wspólnika wynosi poniżej 15 tys. zł, tak więc mogą oni skorzystać ze zwolnienia składek ZUS?

Odpowiedź ZUS I Odział w Łodzi:
Tak, po spełnieniu warunków ustawowych. Każdy ze wspólników powinien indywidualnie wystąpić z takim wnioskiem. Musi spełniać m.in. kryterium przychodowe tj. w pierwszym miesiącu ulgi przychód musi być niższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia (15 681zł).

Czy zwolnienie z opłacania składek ZUS za kwiecień-czerwiec 2020 w ramach Tarczy Antykryzysowej obejmuje również wspólników spółki cywilnej o statusie mikro, którzy odprowadzają składki za siebie i za pracowników?

Odpowiedź ZUS I Odział w Łodzi:
Każdy ze wspólników spółki cywilnej może indywidualnie złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020, po spełnieniu ustawowych warunków (m.in. z uwzględnieniem warunku przychodowego). Taki wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

 

Sprawdź także dodatkowe pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów ZUS Tarcza Antykryzysowa – materiał uzupełniający»»

www.zus.pl

MR