W nadchodzących miesiącach, posłowie do Parlamentu Europejskiego mają zagłosować nad wieloletnim budżetem Unii Europejskiej, nowym prawem o klimacie i kontynuować debatę nad przyszłością Europy.

Wieloletni budżet i plan odbudowy

W maju, Komisja Europejska zaproponowała plan stymulacyjny o wartości 750 mld euro, który razem ze zaktualizowanym projektem budżetu UE na lata 2021-2027 w wysokości 1,1 biliona euro ma pomóc złagodzić szok wywołany przez pandemię koronawirusa i utorować drogę do zrównoważonej przyszłości. Projekty są przedmiotem negocjacji między Parlamentem a państwami członkowskimi w Radzie.

Zielony Ład

We wrześniu parlamentarna Komisja Środowiska (ENVI) zagłosuje nad unijnym prawem o klimacie, zaproponowanym przez Komisję Europejską w marcu, w tym nad sposobem, w jaki UE może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Głosowanie przez cały Parlament prawdopodobnie odbędzie się na sesji plenarnej w październiku.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to nowa inicjatywa w sprawie zmian, jakie są potrzebne, aby lepiej przygotować UE na przyszłość. Konferencja miała się rozpocząć w maju, ale start został opóźniony z powodu pandemii COVID-19. Parlament podkreślił w rezolucji przegłosowanej latem, że konferencja powinna rozpocząć się „jak najszybciej, jesienią 2020 roku”. Oczekuje się, że potrwa dwa lata.

Brexit

Trwają negocjacje w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią. Zgodnie z obecną umową o wystąpieniu, do końca grudnia 2020 r. obowiązuje okres przejściowy, więc celem obu stron jest zakończenie rozmów do końca roku. Umowa nie może wejść w życie bez zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

Ustawa o usługach cyfrowych

W ramach Europejskiej Strategii Cyfrowej, Komisja Europejska zapowiedziała, że pod koniec 2020 r. przedstawi pakiet ustaw o usługach cyfrowych, który powinien wzmocnić jednolity rynek cyfrowy. Parlamentarne Komisje Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz Prawa (JURI) opublikowały projekty swoich sprawozdań. Głosowania w komisjach spodziewane są we wrześniu.

Strategia przemysłowa

W marcu, Komisja Europejska przedstawiła nową strategię przemysłową dla Europy, aby pomóc europejskim przedsiębiorstwom osiągnąć neutralność klimatyczną i cyfrową przyszłość. Parlamentarna Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zagłosuje nad własnym sprawozdaniem w tej sprawie we wrześniu, a głosowanie na posiedzeniu plenarnym przewidziano na dwa miesiące później.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej

Końcowa faza negocjacji dotyczących wyglądu europejskiego sektora rolnego po 2020 r. będzie zależeć od porozumienia w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027, a także uwzględni Europejski Zielony Ład.

Pakt o migracji

Komisja ma przedstawić nowy pakt o azylu i migracji po osiągnięciu przez państwa członkowskie wstępnego porozumienia w sprawie budżetu UE. Parlamentarna Komisja Wolności Obywatelskich pracuje obecnie nad raportem na temat nowych procedur prawnych dla migracji zarobkowej do UE.

Prawa pasażerów w ruchu kolejowym

Unia Europejska pracuje nad nowymi przepisami, które wzmocnią prawa pasażerów w ruchu kolejowym, wprowadzając m.in. wyższą rekompensatę w przypadku opóźnień i większą pomocą dla osób niepełnosprawnych. Celem jest skończenie prac nad tym aktem prawnym przed 2021 r., który zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej ma być Europejskim Rokiem Kolei. Negocjacje międzyinstytucjonalne wznowiono w czerwcu, po przerwie spowodowanej przez pandemię COVID-19.

Crowdfunding

W marcu 2018 r., w ramach planu działania w zakresie technologii finansowej (FinTech), Komisja Europejska przedstawiła wniosek nt. rozporządzenia w sprawie dostawców usług finansowania społecznościowego (crowdfundingu). Rynek finansowania społecznościowego w UE jest słabo rozwinięty w porównaniu z innymi głównymi gospodarkami na świecie z powodu braku wspólnych reguł w całej UE. Dokładnie dwa lata później, Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu osiągnęła wstępne porozumienie w sprawie wniosku z Radą.

 

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines

MR