Unia Europejska i Chiny przeprowadziły 8. rundę dialogu wysokiego szczebla w dziedzinie gospodarki i handlu (HED – High-Level Trade and Economic Dialogue). Do najważniejszych omawianych tematów należały: wspólna odpowiedź na pandemię koronawirusa i kwestie globalnego zarządzania gospodarką, dwustronne zagadnienia handlowe i inwestycyjne oraz współpraca w dziedzinie usług finansowych i podatków. Spotkanie stanowiło kontynuację dyskusji podjętych na szczycie UE-Chiny, który odbył się w dniu 22 czerwca.

Spotkanie umożliwiło obu stronom wymianę poglądów na temat trwających negocjacji w sprawie kompleksowej umowy inwestycyjnej po ostatniej rundzie rokowań, która odbyła się w dniach 20–24 lipca. Unia Europejska odnotowała znaczące postępy w zakresie równych warunków działania, podkreślając jednocześnie, że nadal pozostaje wiele do zrobienia w kwestiach kluczowych takich jak dostęp do rynku i zrównoważony rozwój.

Jeśli chodzi o dostęp do rynku, Unia Europejska:

  • ponowiła swój wniosek o poprawę oferty Chin w sektorach telekomunikacji i komputerów, zdrowia, biotechnologii i pojazdów na nową energię. W kwestii zrównoważonego rozwoju UE wskazała na polityczne znaczenie podjęcia konkretnych zobowiązań w tej dziedzinie oraz na potrzebę zwiększenia ambicji i zaangażowania Chin w tym zakresie;
  • przypomniała także swoje wezwanie wystosowane do Chin w sprawie pozwolenia na wywóz przez państwa członkowskie produktów rolnych oczekujących na zezwolenie na eksport, jak ma to miejsce w sektorze wołowiny i drobiu;
  • przedstawiła również swoje zastrzeżenia dotyczące nowych ograniczeń wprowadzonych w odniesieniu do wywozu żywności z uwagi na pandemię koronawirusa, które doprowadziły do zwiększenia liczby nieuzasadnionych inspekcji, kontroli i żądań o przedstawienie certyfikatów w odniesieniu do produktów rolnych wywożonych z UE.

Obie strony, omówiły również:

  • kwestię dostępu do rynku w sektorze usług finansowych, a UE zachęciła Chiny do dalszego otwarcia chińskiego rynku usług finansowych na inwestycje zagraniczne;
  • szereg kwestii regulacyjnych w obszarze usług finansowych, w tym współpracę w zakresie zielonego finansowania, oceny równoważności oraz międzynarodową rolę euro i RMB ( waluta Chińskiej Republiki Ludowej).

Obie strony wymieniły poglądy na temat pandemii koronawirusa i potrzeby ścisłej współpracy na arenie międzynarodowej, aby zapewnić skoordynowaną reakcję na nadzwyczajne sytuacje w zakresie zdrowia i kryzysy gospodarcze. UE i Chiny zgodziły się co do potrzeby zapewnienia dalszego znaczenia Światowej Organizacji Handlu w zajmowaniu się globalnymi wyzwaniami handlowymi. Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem wydanym na szczycie UE-Chiny w 2019 r. UE ponownie podkreśliła pilną potrzebę zaangażowania się Chin w przyszłe negocjacje w sprawie subsydiów przemysłowych.

UE wezwała również Chiny do rozpoczęcia wstępnych rozmów w sprawie umowy z UE dotyczącej współpracy administracyjnej w celu zwalczania oszustw związanych z VAT.

Więcej:
Stosunki handlowe – Unia Europejska-Chiny

Źródło: https://ec.europa.eu/commission

MP/MR