16 projektów z 10 różnych krajów ubiega się o nagrodę w pięciu kategoriach oraz o europejską nagrodę specjalną.

Doroczna ceremonia wręczenia nagród Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (EWWR) odbędzie się 25 czerwca w godzinach 14.00-16.00.

Link o rejestracji»

Impreza rozpocznie się oświadczeniem Virginijusa Sinkevičiusa, europejskiego komisarza ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa. Zastępca burmistrza Budapesztu Kata TÜTTŐ jest w tym roku przedstawicielem Europejskiego Komitetu Regionów w jury.

Sylwetki 16 finalistów znajdują się tutaj»

Spośród 80 nominacji zgłoszonych przez krajowych i regionalnych koordynatorów EWWR z całej Europy i spoza niej, 16 działań zostało zakwalifikowanych przez jury składające się z sześciu ekspertów i praktyków zajmujących się różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju środowiska.

Są to kategorie nagród:
– administracja publiczna i organizacje;
– przedsiębiorstwa;
– organizacje pozarządowe/stowarzyszenia;
– obywatele;
– instytucje edukacyjne.

Jury wybrało również zwycięzcę Europejskiej Nagrody Specjalnej, która nagradza akcję najlepiej odzwierciedlającą europejskiego ducha współpracy na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów. Ceremonia wręczania nagród (EWWR) jest organizowana w celu nagrodzenia najwybitniejszych działań na rzecz redukcji ilości odpadów przeprowadzanych podczas każdej edycji EWWR. W listopadzie 2019 roku, podczas 11. edycji EWWR, zorganizowano ponad 16 500 akcji.

Europejski Komitet Regionów wspiera inicjatywę Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów i jest członkiem jego komitetu sterującego.

Więcej informacji o nagrodzie: https://www.ewwr.eu/en/project/awards

MP/MR