W Rogowcu koło Bełchatowa rozpoczęła kształcenie szkoła zawodów przyszłości, gdzie będą się uczyć specjaliści od źródeł odnawialnych, a także automatyki czy informatyki. – Stąd będą się wywodzić najlepsi specjaliści nowoczesnych branż – zapowiada Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

W uroczystej inauguracji szkoły (23 września) oprócz marszałka uczestniczyli m.in. współorganizator szkoły Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, a także Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Waldemar Flajszer, łódzki kurator oświaty, parlamentarzyści, przedstawiciele PGE. Samorząd województwa łódzkiego reprezentowała również wiceprzewodnicząca Sejmiku Aneta Niedźwiecka.

List intencyjny, na podstawie którego powstała szkoła, marszałek podpisał z Wojciechem Dąbrowskim, prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, 18 marca. Przez całe wakacje trwał nabór osób chętnych do zdobycia nowych kwalifikacji i urządzanie pomieszczeń przeznaczonych na szkołę w Rogowcu. W tym tygodniu rozpoczęła się nauka.

– Wspólnie powołaliśmy jedną z najnowocześniejszych szkół zawodowych w Polsce Centralnej. Jest to powód do dumy, ponieważ placówka uczy w branżach, które w perspektywie najbliższych lat będą wpływać na kształt rynku pracy regionu łódzkiego – mówił marszałek Grzegorz Schreiber.

Naukę w CRK rozpoczęło 250 słuchaczy. 120 z nich na sztandarowym kierunku: technik urządzeń odnawialnych źródeł energii, na którym powstały trzy grupy. Po jednej grupie będzie się kształcić na kierunkach: technik informatyk, technik programista, technik automatyk i technik spawalnictwa. Na większości kierunków nauka będzie trwała rok. Wszyscy mają do dyspozycji trzy nowoczesne sale wykładowe i znakomicie wyposażoną pracownię OZE. Szkolenia i kursy prowadzić będą specjaliści – praktycy.

Oprócz kwalifikacyjnych kursów zawodowych planowane jest też uruchomienie szkoleń doskonalących na różnych kierunkach. To tak zwane kursy umiejętności zawodowych.

– Wspólnie z Urzędem Marszałka stworzyliśmy przestrzeń przyjazną nauce i dzisiaj z dumą mogę powiedzieć, że zgodnie z zapowiedzią, otwieramy Centrum Rozwoju Kompetencji – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – To kluczowy element działań przygotowanych przez PGE w ramach sprawiedliwej transformacji regionu bełchatowskiego. W ciągu dekady w okolicach Bełchatowa powstaną farmy wiatrowe o mocy 100 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW, magazyny energii. Transformacja regionów, w tym właśnie regionu bełchatowskiego, znajduje się najwyżej w agendzie naszych działań. Chciałbym, aby Bełchatów pozostał energetycznym sercem Polski.

Województwo zabezpieczyło w budżecie milion złotych na organizację szkoły, w tym wyposażenie sal. PGE przekazał i wyremontował budynek.

– Zrobiliśmy wspólnie pierwszy, bardzo ważny krok w transformacji okręgu bełchatowskiego w Dolinę Krzemową – dodaje marszałek Schreiber.

W trakcie inauguracji nominacje odebrali członkowie Rady Programowej CRK.

Centrum Rozwoju Kompetencji jest wspólnym działaniem samorządu województwa i PGE, dla powstania którego inspiracją jest konieczność transformacji energetycznej. Szkoła pozwoli pracownikom kompleksu energetycznego w Bełchatowie zdobywać nowe kwalifikacje. Centrum będzie miejscem stwarzającym możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji pracowników branży energetycznej, przebranżowienia pracowników sektora energetyki konwencjonalnej oraz mieszkańców regionu łódzkiego zainteresowanych zmianą lub zdobyciem nowych kwalifikacji. Ponadto kształcenie obejmuje szeroko pojętą problematykę odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie. Słuchacze zdobędą również m.in. kompetencje menedżerskie, w tym z budowania zaangażowania i motywacji zespołu. Prowadzone będą także zajęcia z technicznego języka angielskiego. Katalog dostępnych kursów będzie uwzględniał potrzeby pracowników Grupy PGE oraz lokalnego rynku pracy.

 

PSZ