Fundusz współinwestycyjny CE-Connector to mechanizm finansowania innowacyjnych startupów ze środków prywatnych (aniołów biznesu) oraz publicznych (w formie rzeczowej lub finansowej).

W ramach funduszu można liczyć na dofinansowanie rzędu 75 000 EUR – 1 000 000 EUR. 75% kwoty wsparcia pochodzić będzie ze środków prywatnych, 25% będzie stanowić wkład instytucji publicznych.

Jeśli prowadzisz startup zarejestrowany na terenie województwa łódzkiego, działasz w niżej wymienionych specjalizacjach regionalnych (RIS):

  • medycyna, farmacja, kosmetyki,
  • innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze,
  • informatyka i telekomunikacja,
    i chcesz pozyskać środki na rozwój swoich pomysłów, zgłoś się do nas!

Co musisz zrobić?

Jeśli spełniasz wymienione wyżej kryteria, zarejestruj się na stronie ceconnector.eu/startups, podając podstawowe informacje na temat prowadzonej działalności. To wszystko!

Następnie Twoje zgłoszenie zostanie sprawdzone pod względem formalnym i specjaliści do poszukiwania szans inwestycyjnych, przedstawią Twoją propozycję aniołom biznesu. W przypadku zainteresowania ze strony prywatnych inwestorów, będziesz poproszony o przesłanie bardziej szczegółowych informacji o swoim biznesie.

Termin składania aplikacji: do 28 lutego 2022 r.

Pytania można kierować na adresy mailowe:
Bettina Zawłocka: bettina.zawlocka@cwbc.pl
Michał Mikina: michal.mikina@lodzkie.pl

Zapraszamy!

 

Źródło, grafika: materiały własne

PSZ/MR