W najbliższy poniedziałek (7 września) rozpocznie się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok. 3 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zaprezentowane zostały pomysły, na które będą mogli głosować mieszkańcy regionu. O projektach zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego poinformowali podczas briefingu prasowego Dawid Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Promocji UMWŁ oraz Katarzyna Moroz-Gołacka, naczelnik Wydziału Inicjatyw Społecznych.

– W tej edycji budżetu mieszkańcy województwa zgłosili w sumie 301 wniosków. Głosować będzie można na 34 projekty wojewódzkie i 190 projektów powiatowych – powiedział Dawid Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Promocji.

Są to projekty dotyczące, między innymi: sportu i turystki, zdrowia, ekologii, ochrony środowiska, upowszechniające kulturę i folklor regionu łódzkiego, poprawiające bezpieczeństwo publiczne, dotyczą też niezbędnych, zdaniem mieszkańców, inwestycji na drogach wojewódzkich.

W związku z dużą ilością pomysłów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” w tym roku jedynie w trzech powiatach naszego regionu: miasta Skierniewice, łęczyckim oraz wieruszowskim, głosowanie na projekty powiatowe nie zostanie przeprowadzone.

Głosowanie odbędzie się w dniach 7-18 września tego roku. Może wziąć w nim udział każdy pełnoletni mieszkaniec naszego regionu. Wszystkie szczegóły i wykaz poszczególnych projektów oraz przyporządkowane im kody, którymi należy się posługiwać wypełniając kartę do głosowania, dostępne są na stronie www.bo.lodzkie.pl.

Każdy pełnoletni mieszkaniec może zagłosować wyłącznie raz – może oddać głos na jeden projekt wojewódzki oraz na jeden projekt powiatowy (nie dotyczy to mieszkańców powiatów, w których głosowanie na zadania w ramach puli powiatowej nie odbędzie się).
Karty do głosowania można generować przez stronę www.bo.lodzkie.pl
Głosowanie odbędzie się poprzez wrzucenie karty do urny w punktach wyznaczonych przez zarząd województwa łódzkiego.

Wyniki głosowania poznamy do 16 października tego roku.

 

 

 

 

 

 

(Fot. Piotr Wajman)

 

PSZ