Jeśli poszukujesz środków na szkolenia, studia, doradztwo sprawdź naszą ofertę. Już 28.02 startuje nowy projekt BONÓW ROZWOJOWYCH.

Kto może otrzymać dotację? 

MŚP z województwa łódzkiego, tj.: 
 • osoby samozatrudnione,
 • mikroprzedsiębiorstwa (liczba pracowników: do 10 osób; obrót roczny nie przekracza 2 mln €),
 • małe przedsiębiorstwa (liczba pracowników: do 50 osób; obrót roczny nie przekracza 10 mln €),
 • średnie przedsiębiorstwa (liczba pracowników: do 250 osób; obrót roczny nie przekracza 50 mln €).
Na co można przeznaczyć dotację?
 • usługi szkoleniowe (w tym kursy zawodowe),
 • usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching),
 • studia podyplomowe.

Jak wziąć udział w projekcie?

 • Krok 1 – Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
 • Krok 2 – Rejestracja i złożenie wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie lorkk2.pl.
 • Krok 3 – Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów ŁORKK.
 • Krok 4 – Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia.
 • Krok 5 – Dokonanie wpłaty wkładu własnego.
 • Krok 6 – Odbiór bonów rozwojowych.
 • Krok 7 – Udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej i przekazanie bonów firmie świadczącej usługi rozwojowe.
 • Krok 8 – Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR. Rozliczenie ŁORKK z firmą świadczącą usługi rozwojowe.

Więcej informacji na stronie: Bony rozwojowe dla województwa łódzkiego