Jeśli poszukujesz środków na usługi szkoleniowe sprawdź naszą ofertę. Już 24.06.2020 r. od godziny 13:00 startują nowe nabory w ramach BONÓW ROZWOJOWYCH. 

W tym naborze obowiązuje alokacja środków w wysokości do 3 500 000,00 PLN.

Nabór nr 5/2020 

1. Alokacja naboru: 1 000 000,00 zł z listą rezerwową na kwotę 500 000 zł do uruchomienia w przypadku dużego zapotrzebowania;
2. Nabór skierowany jest również do MŚP, które mają już podpisaną umowę/ zaakceptowany wniosek w poprzednich naborach.
3. Z dofinansowania będą mogły skorzystać wyłącznie osoby powyżej 50 roku życia.

Nabór nr 6/2020 

1. Alokacja naboru: 1 500 000,00 zł z listą rezerwową na kwotę 500 000 zł do uruchomienia w przypadku dużego zapotrzebowania;
2. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach.

Więcej informacji na stronie: Bony rozwojowe dla województwa łódzkiego