W dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 7/2020 z alokacją środków w wysokości do 500 000,00 PLN. Nabór prowadzony będzie przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego przez okres 14 dni od daty otwarcia.

 

Kto może otrzymać dotację:
MŚP z województwa łódzkiego, tj.:

  • osoby samozatrudnione
  • mikroprzedsiębiorca (liczba pracowników: do 10 osób; obrót roczny nie przekracza 2 mln €)
  • małe przedsiębiorstwa (liczba pracowników: do 50 osób; obrót roczny nie przekracza 10 mln €)
  • średnie przedsiębiorstwa (liczba pracowników: do 250 osób; obrót roczny nie przekracza 50 mln €)

Wysokość dofinansowania:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa: do 80% dofinansowania,
  • średnie przedsiębiorstwa: 50% dofinansowania lub do 80% dofinansowania, w przypadku:pracowników w wieku 50+ (+10% dofinansowania), pracowników o niskich kwalifikacjach (+10% dofinansowania), statusu przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (+10% dofinansowania).

Limit 9240,00 zł wraz z wkładem własnym na osobę.
Ważność dofinansowania: 30.06.2021 r.

Na co można przeznaczyć dotację?

  • studia podyplomowe

Limity dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo:

  • dla mikro przedsiębiorstw – 15 000,00 zł
  • dla małych przedsiębiorstw – 30 000,00 zł
  • dla średnich przedsiębiorstw – 30 000,00 zł

Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach.
Nabór skierowany do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie (z zachowaniem określonych 23.03.2020 standardów wraz z aktualizacjami) lub usługi stacjonarne (MŚP i PŚUR biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Krok 1 – Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
Krok 2 – Rejestracja i złożenie wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie lorkk2.pl.
Krok 3 – Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów ŁORKK.
Krok 4 – Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia.
Krok 5 – Dokonanie wpłaty wkładu własnego.
Krok 6 – Odbiór bonów rozwojowych.
Krok 7 – Udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej i przekazanie bonów firmie świadczącej usługi rozwojowe.
Krok 8 – Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR. Rozliczenie ŁORKK z firmą świadczącą usługi rozwojowe.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestracji w systemie ŁORKK2 (dotyczy również przedsiębiorców, którzy utworzyli konta w ramach pierwszych edycji).

Link do strony rejestracji»

 

Źródło: ŁARR

 

PSZ