6 sierpnia br. odbyła się wideokonferencja na temat bonu turystycznego dla mieszkańców Łódzkiego zorganizowana we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z ZUS I Odział w Łodzi.

W roli eksperta wystąpiła Sylwia Łuczak – Z-ca Naczelnika Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji ZUS I Oddział w Łodzi, która opowiadała w jaki sposób założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, aby móc skorzystać z bonu oraz którzy przedsiębiorcy mogą przyjmować płatność bonem i kto może zarejestrować podmiot turystyczny na PUE.

Bon turystyczny to nowy instrument prawny, stanowiący wsparcie finansowe dla polskich rodzin, osłabionych skutkami pandemii COVID-19.
Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.
Dopłata do wypoczynku pośrednio pomoże także osłabionej branży turystycznej.

Poniżej publikujemy materiały z wideokonferencji Bon turystyczny w pytaniach i odpowiedziach:

MR