Polski Bon Turystyczny to narzędzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i branży turystycznej, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Nowe prawo wejdzie w życie jeszcze w te wakacje.

Polska Organizacja Turystyczna podała wytyczne kierowane do przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne chcących przyjmować płatności za pomocą bonu.

Warunki, jakie trzeba spełnić to:

  • obowiązek rejestracji podmiotów w systemie teleinformatycznym Portalu Usług Elektronicznych ZUS
  • termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Obecnie nie jest znana dokładna data, od której będzie można dokonać rejestracji. Jest ona uzależniona od daty uruchomienia funkcjonalności na PUE ZUS
  • przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego przy rejestracji będą musiały podać obowiązkowe dane identyfikacyjne (szczegółowe informacje dostępne są w Ustawie z dnia 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym)
  • udział w programie będzie można zgłosić w każdym czasie, do końca trwania programu, czyli do 31 marca 2022 r.
  • zgłoszenie obiektu do katalogu wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego lub innego środka identyfikacji elektronicznej
  • realizacja bonu odbywać się będzie w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez osobę uprawnioną numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Numer ten trzeba okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Dokonanie płatności za pomocą bonu będzie następować z wykorzystaniem systemu PUE ZUS
  • gdy wartość usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej będzie przekraczać wartość bonu, wówczas płatność pozostałej część wynagrodzenia powinna nastąpić gotówką, przelewem itp.

 

Usługa hotelarska, impreza turystyczna – definicja

Przez usługę hotelarską należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Z kolei impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna

PSZ