Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o zwiększeniu blisko trzykrotnie środków pochodzących z Unii Europejskiej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.  Decyzja jest podyktowana chęcią wsparcia przedsiębiorczości w związku z trudną sytuacją gospodarczą wynikającą z walki z koronawirusem – wyjaśnił marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber na telekonferencji prasowej.

Zarząd zdecydował o zwiększeniu środków przeznaczonych na dofinansowanie firm, które wystartowały w konkursie o dofinansowanie swoich pomysłów na „Innowacje w MŚP” (małych i średnich przedsiębiorstwach) w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Dotychczasowa kwota przeznaczona na ten konkurs wynosiła ponad 34 mln zł. To oznaczało, że wsparcie uzyska 15 projektów. Zarząd Województwa Łódzkiego na ostatnim posiedzeniu podniósł jednak tzw. alkokację o ponad 64 mln zł do blisko 100 mln zł. Dzięki temu do dofinansowania rekomendowanych zostało aż 47 projektów.

Dodatkowe środki stanowią wsparcie przedsiębiorczości w województwie łódzkim w tych trudnych czasach oraz zapewniają utrzymanie konkurencyjności sektora małych i średnich firm – dodaje marszałek Schreiber.

Nie jest to jedyna decyzja Zarządu Województwa Łódzkiego dotycząca konkursów unijnych podjęta w związku z koronawirusem. Zarząd przedłużył terminy naboru wniosków w dwóch konkursach do 30 czerwca – na rozwoju gospodarki turystycznej i kształcenia zawodowego; a w przypadku infrastruktury opieki społecznej do 30 kwietnia.

Więcej informacji dotyczących zmian w odniesieniu do środków unijnych na stronach: rpo.lodzkie.pl i cop.lodzkie.pl.

Jednocześnie marszałek poinformował, że podjął działania angażujące firmy z województwa łódzkiego do sięgania po zlecenia dotyczące szycia kombinezonów, maseczek i innych środków ochronnych, na które będą przekazywane publiczne pieniądze na walkę z koronawirusem.

Chcemy pobudzić aktywność firm z Łódzkiego w tym kierunku. Liczę, że nawiążą do tradycji włókienniczych regionu – dodał Grzegorz Schreiber.

Źródło: lodzkie.pl

MR