Nowy europejski Bauhaus to projekt ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Jego najważniejszymi wartościami są więc zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne.

Kreatywne środowiska mają szansę na połączenie sił i zaangażowanie się w nową unijną inicjatywę.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, powiedziała: Nowy europejski Bauhaus to projekt nadziei na znalezienie sposobu, jak lepiej żyć razem po pandemii. Chodzi w nim o to, by zrównoważony rozwój połączyć ze stylem, tak aby Europejski Zielony Ład dotarł do umysłów i domów obywateli. Aby nowy europejski Bauhaus odniósł sukces, potrzebujemy wszystkich kreatywnych umysłów – projektantów, artystów, naukowców, architektów i obywateli.

Nowy europejski Bauhaus to twórcza inicjatywa, która znosi granice między nauką i technologią, sztuką, kulturą i integracją społeczną, aby pozwolić projektantom znaleźć rozwiązania codziennych problemów.

Celem fazy projektowej jest zastosowanie procesu współtworzenia do stworzenia koncepcji poprzez wykorzystanie pomysłów, określenie najpilniejszych potrzeb i wyzwań oraz skojarzenie ze sobą zainteresowanych stron. Na specjalnej uruchomionej stronie internetowej artyści, projektanci, inżynierowie, naukowcy, przedsiębiorcy, architekci, studenci i wszystkie zainteresowane osoby mogą dzielić się przykładami inspirujących osiągnięć w ramach nowego europejskiego Bauhausu, pomysłami na to, jaki nadać mu kształt i jak powinien ewoluować, oraz opowiadać o swoich obawy i wyzwaniach.

Jest to początek innowacyjnego procesu współtworzenia. Organizacje, które chcą mocniej zaangażować się w ten proces, mogą zostać „partnerami nowego europejskiego Bauhausu”, odpowiadając na zawarty na stronie apel.

W najbliższych miesiącach Komisja nagrodzi istniejące przykłady łączenia podstawowych wartości tej inicjatywy, które mogą inspirować do dyskusji na temat miejsc, w których żyjemy, i zachęcać do ich transformacji.

Jakie będą kolejne kroki?

W następnej fazie inicjatywy – fazie realizacji – wdrożonych zostanie pięć projektów służących współtworzeniu nowych, ekologicznie zrównoważonych
i integracyjnych rozwiązań w wielkim stylu.

Celem trzeciego etapu – fazy rozpowszechniania – jest krzewienie pomysłów i koncepcji określających nowy europejski Bauhaus za pośrednictwem nowych projektów, tworzenie sieci kontaktów i wymiana wiedzy w Europie i poza nią.

Dodatkowe informacje: nowy europejski Bauhaus i „Nowy europejski Bauhaus krok po kroku”

 

Źródło: ec.europa.eu/commission

MP/PSZ/MR