Panująca epidemia koronawirusa nie zmniejsza, lecz zwiększa zapotrzebowanie na krew. Wielu dawców ze względu na chorobę lub zakażenie została zdyskwalifikowana. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują o oddawanie krwi, która w obliczu panującej epidemii jest szczególnie potrzebna.

Kto może zostać krwiodawcą i jakie zmiany zostały wprowadzone?
Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawana jest głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, centra krwiodawstwa w całej Polsce zwracają się do Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które o ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się w celu oddania krwi.

Jest to bezpieczny proces. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi zakażeniem czynnikami chorobotwórczymi . Oddawanie krwi nie szkodzi również zdrowiu.

Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Jednakże wszystkie grupy krwi są potrzebne, ponieważ istnieją biorcy o różnych grupach. Z użytecznego punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), gdyż w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy. Problem polega na tym, że jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi. Posiada ją zaledwie ok. 7 proc. Polaków.

Kto może oddawać krew?
Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać niezbędnym wymaganiom zdrowotnym, aby pobranie krwi nie wywołało ewentualnych ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy.

Gdzie możesz oddać krew?

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25
tel. centrala +48 42 61 61 400

Godziny pracy:

Poniedziałek 7:00-15:30
Wtorek 7:00-17:30
Środa 7:00-15:30
Czwartek 7:00-17:30
Piątek 7:00-15:30
Sobota 8:00-13:30

Więcej o Akcjach wyjazdowych pobierania krwi w woj. łódzkim www.krwiodawstwo.pl

 

JŁ/MR