Ministerstwo Rozwoju wraz z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. organizuje kolejną edycję akceleratora branżowego, tym razem dla branży rolno-spożywczej. Spotkania będą okazją do podjęcia współpracy z Grupą PFR (Polski Fundusz Rozwoju), jej partnerami, administracją publiczną oraz firmami z branży rolno-spożywczej.

Celem programu jest zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstwa z PFR SA, identyfikacja i łagodzenie barier eksportowych w dialogu z Ministerstwem Rozwoju, a także zdobycie praktycznej wiedzy o narzędziach oraz funduszach inwestycyjnych dostępnych na działania eksportowe w ramach oferty Grupy PFR.
Program kierowany jest do małych, średnich i dużych firm z branży rolno-spożywczej, które eksportują swoje towary za granicę bądź planują rozpoczęcie takich działań.

Projekt akceleratora branżowego to przedsięwzięcie składające się z 3 etapów:

Strefa Rozwiązań – to dwudniowe warsztaty, gdzie zaprezentowane zostaną możliwości wsparcia finansowego i instytucjonalnego przez różne instytucje administracji publicznej, jak np. KOWR, MR, PFR, PARP, PAIH, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, KIG, MSZ czy ZBP. Przewidywana jest także obecność przedstawicieli innych instytucji administracji publicznej właściwej dla rolnictwa (np. GIW i PIORIN).

Strefa Dialogu – to możliwość przedstawienia postulatów branży dokonania odpowiednich zmian organizacyjnych i/lub legislacyjnych.

Spotkania B2B pomiędzy przedsiębiorcami a odpowiednimi instytucjami z grupy PFR celem dopasowania oferty do konkretnej firmy.

Strefę Rozwiązań dla sektora rolno-spożywczego Ministerstwo Rozwoju organizuje w dniach 19-20 lutego br. w Warszawie.
Strefa Dialogu także odbędzie się w Warszawie, natomiast spotkania B2B mogą odbywać się także w siedzibach firm.

Nabór firm trwa do 10 lutego 2020 r.

Celem zgłoszenia należy wypełnić FORMULARZ APLIKACYJNY

Ministerstwo Rozwoju nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia (ale przewiduje catering podczas Strefy Rozwiązań i serwis kawowy przy pierwszych dwóch etapach projektu).