Komisja Europejska ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne seminarium na temat nowo uruchomionego portalu „Access2Markets”. Narzędzie to ma na celu pomoc przedsiębiorstwom w prowadzeniu międzynarodowej wymiany handlowej poprzez dostarczanie różnych informacji, takich jak: umowy handlowe, taryfy, reguły pochodzenia, bariery handlowe i formalności.

Chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z portalu, aby jak najlepiej dopasować go do Twoich potrzeb biznesowych?
Czy nie masz pewności co do procedur importu lub eksportu Twoich towarów i usług?

Te szczególne wymogi, wraz z dodatkowymi możliwościami biznesowymi, zostaną przedstawione 26 stycznia 2021 r., w godz. 9.00-11.00.
Wydarzenie odbędzie się online, za pośrednictwem narzędzia konferencyjnego Interactio i będzie tłumaczone na język angielski, estoński, chorwacki, włoski, litewski i portugalski.

Agenda:

  • wprowadzenie i historia A2M,
  • wycieczka na żywo na A2M, w tym wywóz, przywóz, handel wewnątrzunijny, jeden punkt wejścia, bariery, umowy handlowe,
  • ROSA i reguły pochodzenia (TBC),
  • sesja pytań i odpowiedzi.

Zapisy odbywają się poprzez kliknięcie na aktywny link i następnie wypełnienie formularza.
Rejestracja odbywa się do 22 stycznia 2021 r. na tej stronie.
Szczegóły dotyczące połączenia i instrukcje wysłane zostaną na maila uczestnika na kilka dni przed wydarzeniem.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju,Pracy i Technologii

PSZ/MR