Region łódzki to jeden z najaktywniejszych Beneficjentów środków unijnych.

Jeżeli Twój projekt ma:

 • innowacyjny charakter w wybranej kategorii nagród,
 • dobre rezultaty i oddziaływanie projektu w odniesieniu do jego pierwotnych celów i kontekstu regionalnego,
 • trwałość finansów,
 • możliwość przeniesienia i powielenia w innych regionach, zwłaszcza słabiej rozwiniętych,
 • zaangażowanie obywateli,

to masz realną szansę na uzyskanie tytułu REGIOSTARS 2021!

Nagrody Regiostars to coroczny konkurs organizowany przez Dyrekcję Generalną ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej od 2008. Stał się on europejskim znakiem doskonałości dla projektów finansowanych przez UE, które wykazują innowacyjne i integracyjne podejście do rozwoju regionalnego.

Projekty unijne to nie tylko realizacje, to coś zdecydowanie więcej. Kształt polityki regionalnej na przestrzeni lat nie tylko ewoluuje, ale wpływa na jakość naszej codzienności, którą my obywatele coraz bardziej rozumiemy. Regiostars inspiruje regiony do tworzenia coraz bardziej wpływowej polityki regionalnej Unii Europejskiej, a my zachęcamy beneficjentów projektów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji, która opiera się na pięciu tematycznych kategoriach nagród:

 • Kategoria 1) SMART Europe: Zwiększanie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w cyfrowym świecie,
 • Kategoria 2) GREEN Europe: Zielone i odporne społeczności w środowisku miejskim i wiejskim,
 • Kategoria 3) FAIR Europe: Wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałanie dyskryminacji,
 • Kategoria 4) URBAN Europe: Promowanie zielonych, zrównoważonych i cyrkulacyjnych systemów żywnościowych na funkcjonalnych obszarach miejskich,
 • Kategoria 5) TEMAT ROKU: Zwiększanie zielonej mobilności w regionach: Europejski Rok Kolei 2021.

Jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich w poszczególnych dziedzinach oceni zgłoszone projekty i wyłoni zwycięzców.

Nagroda publiczności
Dodatkowo każdy obywatel będzie mógł zagłosować przez internet na wybrany przez siebie projekt. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności.

Kto może złożyć wniosek?
Wnioski muszą być składane przez promotora projektu (organizacja, która jest/była odpowiedzialna za realizację projektu). Do formularza wniosku należy dołączyć pismo zatwierdzające, podpisane przez instytucję zarządzającą. Formularz tego listu jest dostępny na platformie internetowej. List zatwierdzający może również zastąpić e-mail z równoważną informacją od dyrektora instytucji zarządzającej potwierdzający zatwierdzenie, umieszczony na platformie jako plik PDF.

W skutecznym złożeniu wniosku zasadnicza rolę odgrywa poradnik dla uczestników, który zawiera wszystkie niezbędne informacje i wskazówki, dzięki którym właśnie Twój projekt może zwyciężyć. Poradnik zawiera nie tylko szczegółowy opis tegorocznych kategorii konkursowych oraz kryteriów kwalifikowalności i przyznawania nagród, ale również praktyczne wskazówki, które pomogą każdemu uczestnikowi przejść przez wszystkie etapy konkursu.

Kryteria kwalifikowalności:

 • Wniosek należy złożyć za pośrednictwem platformy REGIOSTARS online nie później niż do dnia 9 maja 2021 r., godz. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego.
 • Wniosek musi być sporządzony w jednym z języków urzędowych UE.
 • Do wniosku należy dołączyć pismo potwierdzające od właściwej instytucji zarządzającej. Pismo zatwierdzające – wypełniony formularz zatwierdzający podpisany przez dyrektora instytucji zarządzającej lub wiadomość e-mail z równoważną informacją od dyrektora instytucji zarządzającej potwierdzającą zatwierdzenie – należy przesłać w formacie PDF wraz z wnioskiem. (Należy pamiętać, że możliwe jest złożenie maksymalnie pięciu projektów w ramach jednego programu, za przestrzeganie limitu odpowiada Instytucja Zarządzająca).
 • Wniosek powinien dotyczyć projektu, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego lub projektu, który otrzymał dofinansowanie z UE w ramach programów Interreg IPA-CBC lub Interreg ENI-CBC, najwcześniej od 1 stycznia 2007 r.
 • Projekt musi wyraźnie odnosić się do jednej z pięciu kategorii nagród 2021. Ten sam projekt nie może być zgłoszony do kilku kategorii.
 • Projekt powinien być albo w pełni zrealizowany, albo powinien być w wystarczająco dojrzałym stanie, aby jury mogło go ocenić (tj. fizyczna realizacja powinna być na tyle zaawansowana, aby wykazać osiągnięcie celów).

Nowość 2021
Nowością w 2021 r. jest to, że finaliści zostaną zaproszeni do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast organizowanego w październiku. Uroczysta ceremonia REGIOSTARS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych i nagroda publiczności, odbędzie się w grudniu 2021 r. w Dubrowniku (Chorwacja).

Przewodnik dla wnioskodawców
Internetowa platforma zgłoszeniowa

Pytania można kierować na adres: contact@regiostarsawards.eu

 

Źródło: www.ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
Foto: @interregeurope

MŁ/PSZ/MR