Rozpoczął się nabór ofert od organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, które pomogą przeciwdziałać epidemii koronawirusa. 300 000 zł to pula Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19, który ogłosił Zarząd Województwa Łódzkiego.

Kwota dotacji nie może być mniejsza niż 1 000 zł i nie większa niż 5 000 zł.

Nabór ofert zostanie zakończony z chwilą rozdysponowania całej puli pieniędzy przeznaczonej na realizację zadań.

Składane oferty mogą dotyczyć zadań realizowanych w następujących obszarach:

  • wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
  • kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • polityka społeczna,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • kultura fizyczna i sport,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • ochrona środowiska,
  • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
  • działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Pobierz wzór oferty»»
Ogłoszenie naboru»»
Wypełniony skan oferty wyślij na adres: ngo@lodzkie.pl

 

Źródło: lodzkie.pl

PSZ/MR