Niezależnie od tego kim jesteśmy, konsumentem, rolnikiem, przedsiębiorstwem spożywczym, społeczeństwem obywatelskim i decydentem – wszyscy jesteśmy stroną w walce z utratą i marnotrawstwem żywności każdego dnia. Dlatego nie tylko dzisiaj – bądźmy świadomi !

Celem jest podniesienie świadomości na temat wagi problemu i jego możliwych rozwiązań na wszystkich poziomach oraz promowanie globalnych wysiłków i wspólnych działań na rzecz osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju nr 12.3, który zakłada zmniejszenie o połowę marnowania żywności na mieszkańca w handlu detalicznym i konsumentach do 2030 r. i ograniczyć straty żywności w łańcuchach produkcji i dostaw żywności.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła tę inicjatywę i dołącza do Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i innych odpowiednich organizacji w globalnym wezwaniu do działań przeciwko utracie i marnotrawieniu żywności.

Ograniczenie strat i marnotrawienia żywności jest integralną częścią unijnej strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, w którym proponuje się ustanowienie prawnie wiążących celów w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności w całej UE do 2023 r.

Komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides wydała następujące oświadczenie:

„…Liczby mówią same za siebie: szacuje się, że w UE 20% całej produkowanej przez nas żywności jest tracone lub marnowane, a jednocześnie 33 mln ludzi nie może sobie pozwolić na wysokiej jakości posiłek co drugi dzień. Nie ma usprawiedliwienia dla marnowania żywności. Naraża to najbardziej wrażliwych obywateli. Jest szkodliwe dla środowiska. I ma ogromne koszty ekonomiczne. Nadwyżka żywności powinna nakarmić ludzi, którzy jej potrzebują, a nie być wyrzucana do kosza…”

Zapraszamy na krótki film»

Więcej:
Stop marnowaniu jedzenia»
Strategia „od pola do stołu”»

 

Źródło: https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/international-day_en

MP/MR