Już po raz dwudziesty odbędzie się  Europejski Tydzień Regionów i Miast, coroczne czterodniowe wydarzenie, podczas którego miasta i regiony prezentują swoją zdolność do tworzenia wzrostu gospodarczego i miejsc pracy, wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej oraz dowodzą znaczenia szczebla lokalnego i regionalnego dla dobrego sprawowania rządów w Europie.

 

Województwo Łódzkie w minionym roku organizowało wspólnie z partnerami z Holandii, Portugalii i Finlandii sesję „Launching the Circular Benchmark Tool – by Regional Policy Action for Circular Economy”, poświęconą gospodarce cyrkularnej, w trakcie której przedstawione zostały działania  podejmowane w regionie łódzkim w ramach projektu Replace, dotyczącego  ułatwiania przedsiębiorstwom przechodzenia przez proces transformacji z liniowych modeli biznesowych, na modele powiązane z gospodarką o obiegu zamkniętym, przy jednoczesnym stymulowaniu zrównoważonego rozwoju.

  1. edycja będzie koncentrować się na czterech głównych tematach: Zielona transformacja, Spójność terytorialna, Transformacja cyfrowa i Upodmiotowienie młodzieży (w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży 2022). W programie znajdą się również specjalne obchody 20. rocznicy Tygodnia #EURegionsWeek.

Z roku na rok wzrasta liczba zgłoszeń i dlatego coraz większym wyzwaniem staje się utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego.

W trakcie tegorocznej edycji, można wnioskować o następujące formaty sesji:

  • Workshop – warsztat 90 minut – (max 4 speakerów, 1 moderator)
  • Info session – sesja informacyjna – 60 minut (max 3 speakerów, 1 moderator)
  • Participatory Lab – 90 minut (max. 4 speakerów, 1 moderator)
  • Exhibition – wystawa
  • Exhibitors’ Pitch – 15 minut (max 2 speakerów)

A także, z uwagi na 20. rocznicę EWRC,  organizatorzy proponują specjalne formaty sesji:

  • Wysokiej rangi warsztaty – 90 minut (max 4 speakerów, 1 moderator)
  • Testimonial – 15 minut (1 speaker)

Termin nadsyłania aplikacji upływa 31 marca. 

Przewodnik do aplikowania: https://ec.europa.eu/regional_policy/temp/partners-guide-2022.pdf _wersja EN

Strona EWRC – https://europa.eu/regions-and-cities/

 

Źródło :opracowanie własne na podstawie https://europa.eu/regions-and-cities/