Od 4 maja rozpoczyna się kolejny – drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z Covid-19 i dotyczyć będzie:

 • Działalności gospodarczej – otwarte centra handlowe i hotele
  – centra handlowe (o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.) i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków
  – na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej

W centrach handlowych nie mogą funkcjonować:
– kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw)
– food court – miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu

Wytyczne dla funkcjonowania obiektów handlowych»»

 • Hoteli i noclegów
  Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.
  W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów.

Wytyczne dla funkcjonowania hoteli i innych miejsc noclegowych»»

 • Sklepów budowlanych – zniesienie zakazu handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów

  Wytyczne dla funkcjonowania sklepów meblarskich i budowlanych»»

 • Rowerów miejskich
  Po weekendzie majowym będziemy mogli jeździć rowerami miejskimi.
 • Bibliotek i muzeów
  Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek»»

 • Rehabilitacji leczniczej
  Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych»»

 • Żłobków i przedszkoli – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć
  Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

 • Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:
  – przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
  – gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3»»

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa:

 1. Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej
 2.  Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych
 3.  Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe
 4.  Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu)
 5.  Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych

 

Źródło: gov.pl

PSZ/MR