Masz 18 lat i legalnie mieszkasz w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem Erasmus+? Weź udział w konkursie, w którym nagrodą jest podróż po Europie! Mamy powody do dumy: DiscoverEU dołącza do grupy programów Erasmus+ i z okazji Europejskiego Roku Młodzieży oferuje jeszcze więcej biletów na podróż oraz wiele innych atrakcji!

Dla kogo i jak się zakwalifikować?

Od czasu pierwszej rundy DiscoverEU, która odbyła się w czerwcu 2018 r., bilety otrzymało prawie 130 tys. młodych ludzi. Kolejna runda zgłoszeń ruszyła od czwartku 7 kwietnia (godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego) i potrwa do czwartku 21 kwietnia 2022 r. (godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego). Po rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na tej stronie pojawi się przycisk „Apply now” (Zgłoś się), który należy klikną.

Do udziału w konkursie kwalifikują się osoby, które:

  • urodziły się w okresie od 1 lipca 2003 r. (włącznie) do 30 czerwca 2004 r. (włącznie)
  • podadzą w internetowym formularzu zgłoszeniowym prawidłowy numer dowodu tożsamości, paszportu lub karty pobytowej
  • w czasie gdy zapadnie decyzja o wyborze laureatów, będą legalnie zamieszkiwać* w jednym z wymienionych poniżej krajów:

–  jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym w krajach i terytoriach zamorskich lub
–  jednym z państw trzecich stowarzyszonych z programem Erasmus+: Islandii, Liechtensteinie, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii
i Turcji.

* Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu „2. Kryteria kwalifikowalności”

Następnie należy rozwiązać kwiz i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe (nie dotyczy to kandydatów zgłaszających się jako członkowie grupy).

Kandydaci, którzy zostali wybrani, mogą podróżować przez co najmniej 1 dzień i najwyżej 30 dni w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz problemy zdrowotne, które mogą utrudnić podróżowanie, otrzymasz pomoc i wsparcie umożliwiające Ci udział w działaniu. Więcej informacji znajduje się w pytaniu C.13 na stronie z najczęściej  zadawanymi pytaniami.

Nie masz jeszcze 18 lat? Nic straconego! Organizowane będą dwie rundy w roku, jesienią i wiosną.

Oprócz biletu uczestnicy otrzymają również kartę zniżkową DiscoverEU. Zapewnia ona dostęp do ponad 40 tys. zniżek w zakresie transportu publicznego, kultury, zakwaterowania, wyżywienia, sportu i innych usług dostępnych we wszystkich kwalifikujących się krajach.

Aby zwiększyć wymiar edukacyjny doświadczenia DiscoverEU, agencje krajowe Erasmus+ będą organizować spotkania informacyjne i spotkania w celu przygotowania młodych podróżnych do podróży oraz stworzenia okazji do wzajemnego uczenia się. Podczas tych spotkań DiscoverEU promuje debatę m.in. na temat zrównoważonego rozwoju, kultury i tożsamości europejskiej. W szczególności nacisk kładzie się na włączenie. Uczestnicy niepełnosprawni lub z problemami zdrowotnymi mogą korzystać z pomocy w trakcie podróży. Oprócz kosztów podróży zapewnia się również dodatkową pomoc indywidualną.

Komisja zachęca do zrównoważonego podróżowania koleją. Przewidziano wyjątki dla osób, które mają trudności z dotarciem pociągiem do Europy kontynentalnej, by rozpocząć podróż. W związku z tym dostępne są specjalne rozwiązania dla młodych ludzi z regionów najbardziej oddalonych, krajów i terytoriów zamorskich, obszarów oddalonych i wysp.

Kontekst

Od tego roku inicjatywa DiscoverEU jest częścią programu Erasmus+. Wraz z tą zmianą oraz dzięki wyjątkowemu finansowaniu w ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022 w 2022 r. udostępnione zostanie 70 tys. biletów: 35 tys. w ramach rundy zgłoszeń otwartj od 7 kwietnia, zaś kolejne 35 tys. w rundzie zgłoszeń przewidzianej na październik.

Od 2018 r. ponad 860 tys. kandydatów ubiegało się o 130 tys. dostępnych biletów: w ankiecie przeprowadzonej w ostatnich rundach naboru 66 proc. kandydatów oświadczyło, że po raz pierwszy wyjechało pociągiem poza swój kraj zamieszkania. Dla wielu z nich była to także pierwsza podróż bez rodziców lub innych dorosłych i większość z nich wskazała, że stali się bardziej niezależni.

Dzięki DiscoverEU mieli szansę lepiej zrozumieć inne kultury i europejską historię. To doświadczenie pozwoliło im również udoskonalić znajomość języków obcych. Dwie trzecie spośród nich stwierdziło, że gdyby nie DiscoverEU, nie byłoby ich stać na bilet. Uczestnicy mogą zostać ambasadorami DiscoverEU, aby promować tę inicjatywę. Zachęca się ich również do skontaktowania się online z innymi podróżującymi z oficjalnej grupy DiscoverEU online w celu wymiany doświadczeń i porad, zwłaszcza na temat doświadczeń kulturowych lub sposobów podróżowania cyfrowo i w sposób zrównoważony.

Więcej:

Inicjatywa DiscoverEU

Europejski Portal Młodzieżowy

Polska agencja narodowa programu Erasmus+

 

Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu