Europejski Tydzień Regionów i Miast jest największym dorocznym wydarzeniem poświęconym polityce regionalnej w Brukseli. Stał się on wyjątkową platformą komunikacyjną i sieciową, łączącą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i pracowników naukowych. W ciągu ostatnich 17 lat zrobił wiele, aby promować sposób, w jaki regiony i miasta wykorzystują fundusze UE do poprawy codziennego życia obywateli.

W tym roku Europejski Tydzień Regionów i Miast będzie inny niż zawsze. Tętniąca życiem Bruksela w okresie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w znacznym stopniu przeniesie się do wirtualnej rzeczywistości.
Europejski Tydzień Regionów i Miast rozłoży się na trzy kolejne tygodnie w październiku, z których każdy będzie poświęcony jednemu aktualnemu tematowi:

  • 5-9 października: Wzmocnienie pozycji obywateli,
  • 12-16 października: Spójność i współpraca,
  • 19-22 października: Zielona Europa, we współpracy z Zielonym Tygodniem.

Ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią środki bezpieczeństwa i higieny pracy, większość z 500 sesji odbędzie się w formacie w pełni cyfrowym. Wśród wyjątków znajdują się kluczowe wydarzenia i warsztaty wymagające tłumaczenia, które zostaną zorganizowane w formacie hybrydowym (online przy ograniczonej obecności fizycznej). Niektóre wydarzenia, takie jak wystawy i degustacje regionalne, mogą mieć charakter cyfrowy lub fizyczny.

Rejestracja na 18. Europejski Tydzień Regionów i Miast rozpocznie się 27 sierpnia 2020 r. i potrwa do 27 września 2020 r.

 

Więcej: https://europa.eu/regions-and-cities

 

Źródło: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EURegionsWeek-2020-spreads-over-3-weeks.aspx

 

MP/MR