Komisja Europejska wesprze 23 nowe projekty badawcze kwotą 128 mln euro w odpowiedzi na trwającą pandemię koronawirusa. Finansowanie w ramach unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” stanowi część zaplanowanej przez Komisję pomocy w wysokości 1,4 mld euro w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa, zapoczątkowanej przez Ursulę von der Leyen w maju 2020 r.

W 23 projektach, które znalazły się na liście, bierze udział 347 zespołów badawczych z 40 krajów (m.in. z Polski), w tym 34 uczestników z 16 krajów spoza UE. Finansowanie umożliwi naukowcom walkę z pandemią i jej skutkami poprzez wzmocnienie potencjału przemysłowego w zakresie produkcji
i wdrażania łatwo dostępnych rozwiązań, rozwój technologii medycznych i narzędzi cyfrowych, lepsze zrozumienie skutków behawioralnych i społeczno-ekonomicznych pandemii oraz analizę dużych grup pacjentów (kohort) w całej Europie. Te działania badawcze uzupełniają wcześniejsze wysiłki na rzecz rozwoju diagnostyki, leczenia i szczepionek.

Finansowanie kryzysowe z programu „Horyzont 2020” umożliwi naukowcom szybkie opracowywanie rozwiązań dla pacjentów, pracowników opieki, szpitali, społeczności lokalnych i przedsiębiorstw
z udziałem tych podmiotów. Wyniki tych działań pomogą lepiej radzić sobie z zakażeniem koronawirusem i zwiększyć szanse na przeżycie. Tak szybka i zdecydowana mobilizacja społeczności badawczej budzi nadzieję – powiedziała Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Bogactwo nowych pomysłów na walkę z koronawirusem, w tym nowych cyfrowych rozwiązań w dziedzinie zdrowia stanowi znakomitą reakcję na to zaproszenie do wyrażenia zainteresowania. Rozwiązania i technologie cyfrowe pozwoliły nam kontakt i interakcje w czasie izolacji. Będą one również zasadniczym elementem długoterminowej reakcji na ten wirus i zwiększenia naszej odporności – dodał Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego

Komisja negocjuje obecnie z beneficjentami umowy w sprawie przyznania dotacji. Nowe projekty obejmą:

  • przestawienie procesów produkcyjnych tak, aby zapewnić zdolność szybkiego wytwarzania niezbędnych środków i urządzeń medycznych potrzebnych do testowania, leczenia
    i zapobiegania – na przykład poprzez formowanie wtryskowe i obróbkę przyrostową (druk 3D), dające się dostosować systemy produkcyjne i łańcuchy dostaw oraz przestawienie procesów produkcyjnych jako sieć serwisową w celu szybkiego reagowania;
  • rozwój technologii medycznych i narzędzi cyfrowych w celu poprawy wykrywania, nadzoru
    i opieki nad pacjentami – na przykład poprzez opracowywanie nowych urządzeń na potrzeby szybszej, tańszej i łatwiejszej diagnozy (w tym na odległość) oraz nowych technologii w celu ochrony pracowników służby zdrowia;
  • analizę skutków behawioralnych i społeczno-ekonomicznych reakcji władz oraz publicznych systemów opieki zdrowotnej, na przykład dotyczących zdrowia psychicznego, w tym aspektów związanych z płcią wśród czynników ryzyka oraz obciążeń społeczno-gospodarczych, w celu opracowania całościowych wytycznych dla podmiotów kształtujących politykę i organów ds. zdrowia oraz zwiększenia gotowości na podobne wydarzenia w przyszłości;
  • analizę dużych grup pacjentów (kohort) poprzez porównywanie istniejących kohort w UE i poza nią w celu oceny ich narażenia na niektóre czynniki ryzyka, by lepiej zrozumieć możliwe przyczyny choroby oraz poprawić zdolności reagowania na wirus i przyszłe zagrożenia dla zdrowia publicznego;
  • wzmocnienie współpracy w ramach istniejących unijnych i międzynarodowych badań kohortowych poprzez tworzenie sieci instytucji badawczych gromadzących dane na temat opieki nad pacjentami, aby umożliwić badania nad cechami pacjenta, czynnikami ryzyka, bezpieczeństwem i skutecznością leczenia oraz potencjalnymi strategiami walki z koronawirusem.

*Badanie kohortowe (badanie długofalowe – follow up) – polega na ocenie występowania danego zjawiska, choroby (np. rak płuc) w zależności ekspozycji na prawdopodobny czynnik ryzyka (np. palenie papierosów).

Więcej:
Zestawienie informacji – 23 nowe projekty badawcze dotyczące walki z koronawirusem
Unijne badania naukowe i innowacje w kontekście koronawirusa
Strona internetowa globalnej reakcji na pandemię koronawirusa

 

Źródło: serwis Komisji Europejskiej

 

MŁ/PSZ